Quảng Nam: thành công mô hình nuôi dê

Sau 2 năm thực hiện thí điểm mô hình nuôi dê, từ 12 con giống bách thảo do Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ, đến đầu 2007, nông dân Quế Trung (Quế Sơn) đã phối giống được 360 con dê nái và hầu hết số này đã đẻ con.

Đặc biệt, trọng lượng dê lai trưởng thành nặng gấp 1,5 lần dê địa phương.