Đà Nẵng triển khai dự án trồng rừng

Trong khuôn khổ dự án trồng rừng do Ngân hàng Thế giới tài trợ, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh này đã triển khai đo đạc, lập hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 321 hộ

Tổng diện tích triển khai là 1.272ha đất rừng ở 4 huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Hiệp Đức và Quế Sơn.