Đà Nẵng: Khai thác tận thu gần 2.000m3 gỗ rừng tự nhiên gãy đổ trong bão số 6

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt phương án tận thu gỗ rừng tự nhiên bị gãy đổ trong bão số 6 vừa qua.

Theo đó, giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng tiến hành khai thác tận thu 1.944m3 gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 8 tại 9 khoảnh thuộc 4 tiểu khu của rừng phòng hộ Đà Nẵng.

Việc khai thác phải đảm bảo chỉ tận thu những cây gỗ bị gãy đổ đã được kiểm tra đóng búa, tận dụng tối đa đường công vụ hiện có, hạn chế thi công đường mới. Sau khi khai thác, việc bán đấu giá sẽ được tổ chức ngay tại bìa rừng