Vĩnh Long: Khai thác, thu hái gần 1.000 tấn dược liệu

Tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng được 110 phòng chẩn trị y học dân tộc trực thuộc Hội Đông y tỉnh.

Trong 5 năm qua, các phòng chẩn trị đã khám chữa bệnh cho trên 11 triệu lượt người; bốc trên 6,5 triệu thang thuốc các loại.

Tổng số tiền phúc lợi xã hội thông qua việc giảm và miễn phí khám, chữa bệnh lên đến gần 12,2 tỷ đồng. Phong trào nuôi trồng, sưu tầm nguồn thuốc quý đạt hiệu quả. Tổng số nguồn dược liệu khai thác, thu hái được gần 1.000 tấn các loại.