Thêm một phát hiện về cá cóc Tam Đảo ở… Quảng Ninh

Các nhà khoa học vừa phát hiện thêm một chi tiết thú vị: loài cá cóc Tam Đảo <i>Paramesotriton deloustail</i> nay lại được tìm thấy tại một con suối trên độ cao 600m thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn-Kỳ Thượng, Quảng Ninh.

Cá cóc Tam Đảo thường sống ở các vùng suối chảy chậm và các hồ nước ở khu vực tam Đảo, tại những vực nước sâu và trong. Đây là loài đặc hữu của vùng núi Tam Đảo. Nhưng thời gian gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện thấy chúng không còn là “đặc hữu” cho riêng vùng này nữa mà cả ở khu vực vườn quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ) lẫn khu BTTN Đồng Sơn – Kỳ Thượng của tỉnh Quảng Ninh.