Khánh Hòa xin giải thể 2 trạm kiểm lâm

Cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc và thiếu biên chế nên Hạt Kiểm lâm Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã xin chủ trương đóng cửa 2 trạm kiểm lâm thuộc đơn vị này.

Ông Trần Minh Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa cho biết, Chi cục đã nhận được văn bản của Hạt Kiểm lâm Thị xã Ninh Hòa về việc xin chủ trương giải thể Trạm Kiểm lâm Ninh Phú và Trạm Kiểm lâm Ninh Sơn.

Trạm Kiểm lâm Ninh Phú đã tạm thời đóng cửa vì lý do một công chức địa bàn được phân công đã nghỉ việc. Ảnh: KS.

Tuy nhiên, hiện Chi cục đang xem xét có phù hợp với dự án, đề án kiện toàn năng lực kiểm lâm trên địa bàn và nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy hay không, sau đó mới trình cấp tỉnh quyết định chính thức.

Được biết, Hạt Kiểm lâm Thị xã Ninh Hòa thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn Thị xã với tổng diện tích đất có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp hơn 47.284 ha, chủ yếu tập trung ở các xã như Ninh Tây, Ninh Sơn, Ninh Phú, Ninh Tân, Ninh Ích và Ninh Thượng. Đơn vị này có 4 trạm Kiểm lâm địa bàn và cơ quan Hạt Kiểm lâm.

Ngày 21/4 vừa qua, Hạt Kiểm lâm Thị xã Ninh Hòa đã có văn bản gửi chính quyền địa phương và Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa xin chủ trưởng giải thể Trạm Kiểm lâm Ninh Phú và Trạm Kiểm lâm Ninh Sơn.

Hạt Kiểm lâm Thị xã Ninh Hòa giải thích: Vào ngày 1/4/2022, Trạm Kiểm lâm Ninh Phú đã tạm thời đóng cửa vì lý do một công chức địa bàn được phân công ở tại Trạm đã xin nghỉ việc theo nguyện vọng. Do vậy, hiện tại trạm này không còn công chức nào làm việc. Hơn nữa, cũng do thiếu biên chế nên Hạt Kiểm lâm Thị xã Ninh Hòa không thể bố trí phân công được công chức kiểm lâm xuống hoạt động tại Trạm Kiểm lâm Ninh Phú.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm Thị xã Ninh Hòa nhận thấy không cần thiết phải duy trì hoạt động tại Trạm Kiểm lâm Ninh Phú nữa vì tại thời điểm hiện nay, toàn bộ diện tích rừng do Trạm này quản lý chỉ tập trung ở khu vực Hòn Hèo (diện tích hơn 5.330 ha thuộc địa bàn 7 xã/phường) đã được UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương tiếp tục giao khoán bảo vệ rừng cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa quản lý.

Còn tại Trạm Kiểm lâm Ninh Sơn, hiện toàn bộ diện tích rừng tập trung ở khu vực hồ Đá Bàn. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên chỉ còn 9,36ha được quy hoạch rừng sản xuất, do UBND xã Ninh Sơn quản lý. Diện tích rừng còn lại trên địa bàn xã Ninh Sơn đã được giao cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa quản lý.

Và cũng do thiếu biên chế nên Hạt Kiểm lâm Thị xã Ninh Hòa không thể bố trí được công chức kiểm lâm làm việc tại Trạm Kiểm lâm Ninh Sơn, cũng như nhận thấy không cần thiết phải duy trì hoạt động tại Trạm này vì các lý do đã nêu trên.

Cũng theo Hạt Kiểm lâm Thị xã Ninh Hòa, đề xuất chủ trương xin giải thể 2 trạm kiểm lâm nếu được thống nhất sẽ không gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về Luật Lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn được giao quản lý.

Hiện diện tích rừng do 2 trạm kiểm lâm quản lý trước đây đã giao cho một số đơn vị khác quản lý. Ảnh: KS.

Phía Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa vẫn duy trì phân công chức kiểm lâm địa bàn xuống các địa bàn do Trạm Kiểm lâm Ninh Phú và Trạm Kiểm lâm Ninh Sơn đang quản lý để thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, phương án về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp theo đúng quy định.

Thực tế, trong những năm qua, trên toàn khu vực rừng đã giao khoán cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa quản lý, Hạt Kiểm lâm Thị xã Ninh Hòa đã thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, do vậy không để xảy ra các tình trạng phá rừng, cháy rừng trên khu vực đã giao khoán.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Ninh Hòa cho biết, việc xin chủ trương đóng cửa 2 trạm kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm Thị xã Ninh Hòa sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động bảo vệ rừng trên địa bàn. Bởi bà Hải cũng xác nhận khu vực rừng của Trạm Kiểm lâm Ninh Phú đã được UBND tỉnh giao khoán cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Khánh Hòa quản lý.

Còn tại Trạm Kiểm lâm Ninh Sơn, hiện diện tích rừng tự nhiên hiện chỉ còn hơn 9 ha được quy hoạch rừng sản xuất, hiện do UBND xã Ninh Sơn quản lý. Diện tích rừng còn lại trên địa bàn xã Ninh Sơn đã được giao cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa quản lý.