Một chú vích di cư từ Philippin tới Việt Nam

Ngày 01/01/2007, Ban quản lý các khu bảo tồn và động vật hoang dã Philippin cho biết chương trình đeo thẻ cho rùa biển của nước họ đã đem lại kết quả khả quan. Một chú vích (Chelonia mydas) được gắn chiếc thẻ PH6854 từ hồi tháng 2/2006 đã được phát hiện tại Vườn quốc gia Côn Đảo của Việt Nam sau khi trải qua hành trình hơn 1.700km từ Subic(Philippin).

Đại diện của ban quản lý này cho biết sự kiện trên rất quan trọng bởi đeo thẻ là một hình thức kiểm soát sinh học đối với các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng mà vích là một trong những loài bị đe dọa cần được bảo vệ trên toàn cầu, trong đó có Philippin và Việt Nam. Ngoài ra, ý nghĩa của sự kiện còn ở chỗ nó diễn ra ngay trong năm 2006, năm quốc tế về bảo vệ rùa biển.

Được biết, chú vích này mắc lưới ngư dân và được chính người dân Philippin này bàn giao cho Sở Khoa học và Tài nguyên địa phương.