Phú Yên: Mỗi ngày có 3 vụ phá rừng

Theo thống kê của Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, trung bình mỗi ngày trên địa bàn tỉnh có 3 vụ vi phạm Luật bảo vệ, phát triển rừng, được ngành chức năng phát hiện và xử lý. Điều đáng nói, con số này chỉ là một phần của thực tế phức tạp trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng.

Năm 2006, lực lượng kiểm lâm đã bắt, lập biên bản trên 1.000 vụ vi phạm Luật bảo vệ, phát triển rừng, tăng hơn 150 vụ so với năm trước. Tình trạng phát đốt rừng làm rẫy, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản diễn ra hết sức phức tạp, mức độ vi phạm cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cũng chỉ trong một năm qua, đã có 3 vụ lâm tặc tấn công Kiểm lâm khi thi hành công vụ.

Trong tháng 12/2006, Kiểm lâm Phú Yên tiếp tục phối hợp với các tỉnh để ngăn chặn đường dây vận chuyển gỗ lậu. Tuy nhiên, Kiểm lâm các địa phương đều cho rằng, trước yêu cầu tăng cường quản lý rừng tại cơ sở, việc ngăn chặn phá rừng sẽ khó có thể thực hiện được nếu không có sự tham gia của chính quyền điạ phương.