Công nghệ mới loại bỏ khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Bộ Môi trường Nhật Bản đang soạn thảo một dự luật có thể cho phép sử dụng công nghệ lưu giữ khí CO2 dưới đáy biển sâu để loại bỏ các khí gây hiệu ứng nhà kính.

Ngày 26/12, một hội đồng chuyên gia của Bộ Môi trường Nhật Bản đã soạn thảo báo cáo về công nhận tiềm năng ứng dụng của công nghệ này như một giải pháp môi trường quan trọng nếu được áp dụng theo các bước thích hợp để tránh việc rò rỉ khí CO2. Công nghệ tân tiến này sẽ được sử dụng để nén khí CO2 thải ra từ các nhà máy nhiệt điện cùng các nhà máy khác và lưu giữ chúng trong lớp bùn dưới đáy biển.

Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng cần phải có thêm nhiều thảo luận chi tiết trước khi ứng dụng công nghệ này vào thực tiễn do nhiều vấn đề như giá thi công cao và độ an toàn.