Nghị định số 11/2002/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/01/2002 về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài độngvật, thực vật hoang dã