Bỏ quy định dừng nhập khẩu động vật hoang dã

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bỏ quy định dừng nhập khẩu động vật hoang dã theo đề nghị của Bộ NN&PTNT. Việc nhập khẩu sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cứu hộ gấu ở Sơn La

Quy định dừng nhập khẩu động vật hoang dã được bãi bỏ xuất phát từ việc dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Ngày 19/10, Chính phủ quyết định đưa Covid-19 vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B thay vì nhóm A như trước, tức giảm cấp độ nguy hiểm và xem là bệnh thông thường.

Trước đó ngày 23/7/2020, thời điểm Covid-19 bùng phát mạnh, trong chỉ thị về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, Thủ tướng yêu cầu dừng nhập khẩu trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã đến khi có chỉ đạo mới.

Theo chỉ thị, các trường hợp động vật hoang dã được cơ quan thẩm quyền quản lý CITES (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) nước ngoài cấp phép xuất khẩu, lực lượng hải quan Việt Nam phải yêu cầu chủ hàng trả về nơi xuất khẩu. Nếu chủ hàng không thực hiện hoặc hàng hóa không xác định được chủ thì xử lý theo luật pháp Việt Nam.

Trường hợp được nhập khẩu gồm loài thủy sản phục vụ sản xuất, chế biến làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đã được công bố; bộ phận của động vật hoang dã đã được chế biến, xử lý làm dược liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất; sản phẩm hoàn chỉnh.