Quy định việc sử dụng phí thẩm định ĐTM

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành quyết định về quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các dự án do Bộ phê duyệt.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Quyết định nêu rõ, Bộ có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 10% trên tổng số tiền phí thẩm định ĐTM của các dự án; 90% còn lại được sử dụng cho việc thực hiện các phần việc như: họp hội đồng thẩm định ĐTM; hội nghị, hội thảo, khảo sát thẩm định; công tác phí; viết bài nhận xét thẩm định; mua sắm vật tư, máy móc, thiết bị…

Ngoài ra, văn bản cũng quy định cụ thể trách nhiệm của từng bên liên quan tới việc sử dụng loại phí này, đơn cử như chủ đầu tư có trách nhiệm nộp phí thẩm định ĐTM; Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường thì lập dự toán và quyết toán cho công tác thẩm định; Vụ Tài chính phê duyệt dự toán, thẩm tra và quyết toán việc sử dụng phí thẩm định…

Trước đó, Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư số 218/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thông tư này cũng quy định các cơ quan thu phí được trích lại 90% trên tổng số tiền phí trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để thực hiện các công việc, dịch vụ thu phí thẩm định.