Miễn thuế cho một số loại vật tư nông nghiệp

ThienNhien.Net – Nguyên liệu sản xuất nuôi trồng nông , lâm, thủy sản, làm muối… thuộc dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

Kể từ ngày 7/2/2014, các loại nguyên liệu sản xuất, vật tư nhập khẩu phục vụ nuôi trồng nông, lâm, thủy sản, làm muối, sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới nhập khẩu thuộc dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (Mục A – Phục lục 1 Nghị định 108/2006/NĐ-CP) sẽ được miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư số 02/VBHN-BCT ngày 23/01/2014 của Bộ Công Thương.

Cụ thể, đối với lĩnh vực trồng và chăm sóc rừng gồm: Cây giống, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất chăm sóc cây.

Giống cây trồng trong lĩnh vực lâm nghiệp được miễn thuế nhập khẩu (Ảnh Đỗ Hương/Chinhphu.vn)
Giống cây trồng trong lĩnh vực lâm nghiệp được miễn thuế nhập khẩu (Ảnh Đỗ Hương/Chinhphu.vn)

Lĩnh vực nuôi trồng nông, lâm, thủy sản trên đất hoang hóa, vùng đất chưa được khai thác: Cây giống, con giống, trứng giống, hạt giống; thức ăn chăn nuôi con giống; thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật; phân bón; hóa chất chăm sóc cây giống, con giống; chất để tạo môi trường nuôi trồng con giống, cây giống.

Lĩnh vực sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng, vật nuôi mới và có hiệu quả kinh tế cao: Giống gốc của cây con, trứng giống, hạt giống; thức ăn chăn nuôi con giống; thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; phân bón; hóa chất chăm sóc cây trồng, con giống; chất để tạo môi trường nuôi trồng, con giống, cây giống.

Trong lĩnh vực sản xuất, khai thác và tinh chế muối thông tư này cũng quy định các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu là muối tự nhiên chưa qua sơ chế; hóa chất dùng trong công nghệ sản xuất muối thương phẩm.

Thông tư này thay thế cho Thông tư số 07/2004/TT-BTM ngày 26/08/2004 của Bộ Thương mại trước đây.