Tập truyện tranh “Bác Gấu Kiểm lâm”

ThienNhien.Net – Ngày 07/07/2010, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV) đã phát hành tập truyện tranh màu mang tên “Bác Gấu Kiểm lâm”. Đây là chuyên san đặc biệt của ấn phẩm Rừng Xanh – một ấn phẩm quen thuộc về bảo vệ thiên nhiên dành cho các em thiếu nhi.

1 5 6 7