Quảng Nam: Huyện Đại Lộc lắp camera chống thất thu thuế tài nguyên

Quảng Nam: Huyện Đại Lộc lắp camera chống thất thu thuế tài nguyên

Đại Lộc (Quảng Nam) là một huyện được thiên nhiên ưu đãi với nhiều tài nguyên, khoáng sản. Tuy nhiên, việc kê khai, nộp thuế còn chưa tương xứng với thực tế, dẫn đến thất thu. Trước thực tế đó, cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương lắp đặt camera để quản […]

Quảng Nam: Kiểm soát sự cố môi trường của các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản

Quảng Nam: Kiểm soát sự cố môi trường của các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường của các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó, […]

Quảng Nam: Trồng phục hồi hệ sinh thái Sông Đầm

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt giao UBND thành phố Tam Kỳ làm chủ đầu tư dự án Trồng, phục hồi hệ sinh thái Sông Đầm (thuộc thành phố Tam Kỳ). Mục tiêu của Dự án nhằm cải tạo, phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dang sinh […]

Quảng Nam: Phê duyệt Dự án Dự trữ carbon và bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2

Quảng Nam: Phê duyệt Dự án Dự trữ carbon và bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2

Dự án “Dự trữ carbon và bảo tồn đa dạng sinh học, giai đoạn 2 tỉnh Quảng Nam” vừa được UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định phê duyệt. Dự án do Tổ chức WWF (Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên) Việt Nam tài trợ với hơn 2 triệu USD, thông qua nguồn tài […]