Bảo tồn đa dạng sinh học các vùng đất khô hạn: Khoa học và chính sách

Những vùng đất khô hạn (những vùng khô cằn hoặc bán khô cằn) chiếm khoảng 40% bề mặt Trái đất. Mặc dù không có nhiều loài sinh vật như ở các vùng ôn đới hoặc các khu vực khí hậu ẩm ướt, nhưng những vùng này lại là nơi cư trú của nhiều loài đặc hữu thích nghi đặc biệt với điều kiện sống khô hạn. Tuy nhiên, tại nhiều vùng trong số này, mức độ đa dạng sinh học rất thấp, lại đặt trong một trạng thái cân bằng mong manh nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi tự nhiên và những biến động về môi trường do con người gây ra. Bài báo này tóm tắt những nghiên cứu về mối đe dọa gần đây với đa dạng sinh học tại các vùng đất khô hạn, nêu ra hành động chúng ta cần thực hiện để bảo vệ chúng. Bài báo tập hợp các gợi ý dành cho những người đang lập chính sách về bảo tồn đa dạng sinh học ở các vùng đất khô hạn.

Đa dạng sinh học các loài chim ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long

Vân Long là một khu bảo tồn đất ngập nước ngọt vào loại lớn của Đồng bằng Bắc Bộ. Qua nghiên cứu điều tra của tác giả cho thấy các loài chim ở khu bảo tồn này tuy không đồng đều về số lượng cá thể nhưng khá đa dạng về thành phần loài, trong đó có loài đã được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam. Để bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học các loài chim ở đây, theo tác giả cần làm tốt công tác bảo vệ, tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng, tạo môi trường sống và thức ăn cho chim, đồng thời phát triển tốt du lịch sinh thái để vừa tạo điều kiện cải thiện cuộc sống cho người dân sở tại, vừa tạo thêm kinh phí tăng cường cho công tác bảo tồn.

Có thể dùng khuẩn E.coli để sản xuất dầu diesel

Vi khuẩn Escherichia coli biến đổi gene có thể tạo ra một dạng diesel sinh học từ nhiên liệu thực vật. Chúng giúp con người cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide, đồng thời làm giảm chi phí sản xuất nhiên liệu. các nhà khoa học khẳng định như vậy.

Dựa vào đâu để dự báo bão?

Tuần qua, bão Cimaron (bão số 7) đã làm hầu hết các trung tâm dự báo khí tượng trên thế giới, kể cả các trung tâm uy tín, phải đau đầu về việc dự báo đường đi của bão. Trên thực tế, công tác dự báo một cơn bão diễn ra như thế nào?

1 189 190 191