Nghiên cứu đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ

Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (Bắc Kạn), là một trong những khu vực có độ đa dạng sinh học cao và chứa đựng nhiều loài thực vật quý, hiếm và nguy cấp.

Nhóm nghiên cứu do TS Đỗ Văn Hài và các cộng sự từ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam vừa hoàn thành nhiệm vụ “Nghiên cứu tính đa dạng, đánh giá hiện trạng thực vật bậc cao có mạch, đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển bền vững tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn”. Đây là một trong những hướng nghiên cứu ưu tiên của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, nhằm bảo tồn và phát triển các nguồn tài nguyên sinh học quý và hiếm có trên lãnh thổ Việt Nam.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ có độ đa dạng sinh học cao. Ảnh: ST

Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ với diện tích 15.715,02 ha, nằm tại tỉnh Bắc Kạn, là một trong những khu vực có độ đa dạng sinh học cao và chứa đựng nhiều loài thực vật quý, hiếm và nguy cấp. Nhóm nghiên cứu đã ghi nhận được 1.251 loài và dưới loài thuộc 728 chi và 170 họ thực vật của 6 ngành thực vật bậc cao có mạch. Trong đó, 2 loài mới được phát hiện là Sporoxeia vietnamensis và Strobilanthes spathulatibracteata, cùng với 03 loài bổ sung cho hệ thực vật Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ. Công trình mở ra cơ hội khám phá và hiểu rõ hơn về sự đa dạng sinh học của khu vực, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học để bảo tồn và phát triển bền vững các loài thực vật quý, hiếm.

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã xác định được 11 nguy cơ gây tổn thất và suy giảm đa dạng sinh học ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, từ đó đề xuất 7 nhóm giải pháp cụ thể nhằm bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. Các biện pháp này bao gồm việc xây dựng, bổ sung các cơ chế chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp, cũng như thực hiện chương trình giám sát đa dạng sinh học để đảm bảo sự hợp lý và bền vững trong việc quản lý và sử dụng tài nguyên sinh học.

Công trình nghiên cứu này không chỉ đánh dấu một bước tiến mới trong việc hiểu biết và bảo tồn các nguồn tài nguyên sinh học quý và hiếm tại Việt Nam, mà còn là nỗ lực không ngừng của cộng đồng nhà khoa học trong việc góp phần xây dựng một môi trường sống bền vững và cân bằng với tự nhiên.