Ngăn chặn mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép và chống phá rừng, lấn, chiếm rừng trái pháp luật

Thực hiện Công văn số 3975/UBND-KT ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; Kế hoạch số 03/KH-CCKL ngày 04/01/2024 và Quyết định số 02/QĐ-CCKL ngày 08/01/2024 và của Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Tổ Kiểm tra ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép và chống phá rừng, lấn, chiếm rừng trái pháp luật đợt 1 năm 2024.
Kiểm tra tại cơ sở kinh doanh, cưa xẻ gỗ

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra do Chi cục Kiểm Lâm chủ trì ngoài tra còn có sự tham gia của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh; Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép và chống phá rừng, lấn, chiếm rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Kiểm tra tại cơ sở kinh doanh đồ gỗ

Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 27/3/2024, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, làm việc tại 30 cơ sở (04 cơ sở tôn giáo; 14 cơ sở chim cảnh; 04 cơ sở kinh doanh, cưa xẻ gỗ; 08 cơ sở mua bán động vật) trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra: về cơ bản đã chấp hành quy định về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; lâm sản tại cơ sở có hồ sơ nguồn gốc lâm sản hợp pháp, quá trình xuất nhập lâm sản có thực hiện lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Kiểm tra, tuyên truyền pháp luật lại cơ sở chim cảnh

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện 02 cơ sở vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng; 01 cơ sở chế biến, kinh doanh, cưa xẻ gỗ có 0,718 m3 gỗ không có trong hồ sơ nguồn gốc lâm sản, sau khi được tuyên truyền, giải thích các cơ sở vi phạm đã tự nguyện giao nộp, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Xác định công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục, Đoàn kiểm tra đã thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến việc mua bán, kinh doanh động vật hoang dã đến đại diện các cơ sở; qua tuyên truyền, đại diện các cơ sở cam kết không mua bán, kinh doanh, nuôi nhốt các loài động rừng trái quy định pháp luật.

Phạm Đình Giang, Phòng TT-PC, Cục QLTT Tây Ninh

Nguồn: