Đẩy mạnh bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ chim hoang dã

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài chim hoang dã.

Lực lượng chức năng thu gỡ lưới các đối tượng sử dụng để bắt chim trời tại huyện Cam Lâm.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật như: Kiểm lâm, kiểm ngư, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng, công an tăng cường phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, chim hoang dã, các tuyến vận chuyển hàng hóa trọng điểm, đầu nậu về săn, bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loài động vật hoang dã, chim di cư. Bên cạnh đó, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư; thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật hoang dã, chim di cư.

UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động nuôi, trồng, buôn bán, phóng sinh các loài sinh vật ngoại lai xâm hại ra môi trường tự nhiên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền về bảo tồn đa dạng sinh học, kiểm soát sinh vật ngoại lai…