Đề xuất voọc chà vá chân nâu là biểu tượng đa dạng sinh học của Đà Nẵng

ThienNhien.Net – Ngày 2-3, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng Nguyễn Điểu cho biết sở này đã có tờ trình gửi UBND TP Đà Nẵng kiến nghị khẩn cấp thực thi các giải pháp bảo vệ động vật hoang dã và đảm bảo đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà.

Voọc chà vá chân nâu (Ảnh: GreenViet)
Voọc chà vá chân nâu (Ảnh: GreenViet)

Theo đó, Sở TN&MT đề nghị TP Đà Nẵng giao Sở NN&PTNT thực hiện báo cáo xác định diện tích, cắm mốc và có biện pháp quản lý chặt đối với Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà. TP xem xét, sớm phê duyệt chủ trương lập quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2025 và tầm nhìn 2040.

Đặc biệt, năm 2016 cho phép xây dựng hình ảnh cá thể voọc chà vá chân nâu là biểu tượng đa dạng sinh học của TP. Đây cũng là điều kiện để thu hút sự quan tâm, phát triển du lịch, quảng bá cộng đồng biết về tính nguy cấp nhằm bảo vệ sinh vật đặc hữu này của Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Điều cũng đề nghị các hoạt động phát triển du lịch sinh thái phải đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh cảnh sống của voọc chà vá chân nâu mới được xem xét.