Trung Quốc xây dựng cơ sở dữ liệu gene cho những loài thực vật chịu khô hạn

Theo các nhà khoa học Trung Quốc,khô hạn thường khiến cây chết, song một ít loài thực vật trên cạn có khả năng chống chọi, có thể khô đi song không chết và sẽ hồi sinh khi được tưới nước.

Trung Quốc xây dựng cơ sở dữ liệu gene cho những loài thực vật chịu khô hạn

Khô hạn nhưng không chết – đây là tính chất đặc biệt của một số loài thực vật trong tự nhiên. Để có thể tìm kiếm và lưu trữ các nguồn gene, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra cơ sở dữ liệu bộ gene đối với những loài thực vật chịu được khô hạn này.

Theo các nhà khoa học từ Viện sinh thái và địa lý Tân Cương, thuộc viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc, khô hạn thường khiến cây chết, song một ít loài thực vật trên cạn có khả năng chống chọi, có thể khô đi song không chết và sẽ hồi sinh khi được tưới nước.

Do đó, các nhà khoa học đã quyết định tạo cơ sở dữ liệu để lưu trữ chú giải và hệ phiên mã gene của các thực vật chịu được khô hạn.

Cơ sở dữ liệu này chứa tổng cộng 16 bộ gene thực vật có khả năng chịu khô hạn, trong đó có 10 loại họ rêu và kết hợp 10 bộ gene có liên quan mật thiết tới các loài thực vật chịu được khô hạn.

Các nhà khoa học hy vọng việc tạo ra cơ sở dữ liệu gene sẽ giúp thúc đẩy phát hiện các nguồn gene chịu được khô hạn trong tương lai.

Nguồn: