Thái Bình xác định lại diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải