Loại bỏ 107 điểm mỏ khỏi quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Ngày 12/7, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá X thông qua Nghị quyết số 20 điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch từ 74,9ha xuống còn 32ha, bổ sung tọa độ và phân kỳ quy hoạch từ dự trữ sang quy hoạch thăm dò, khai thác điểm mỏ khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Tỉnh Yên (xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) đối với điểm mỏ DX24.

Nhiều điểm mỏ khoáng sản bị loại khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Ảnh: T.C

Bổ sung quy hoạch 16 điểm mỏ khoáng sản, gồm 14 điểm mỏ đất san lấp, 1 điểm mỏ cát xây dựng, 1 điểm mỏ sét gạch, ngói trên địa bàn các huyện Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Phú Ninh, Núi Thành, Nông Sơn và Đông Giang.

Theo Nghị quyết, 107 điểm mỏ bị loại bỏ khỏi quy hoạch, gồm 12 điểm mỏ đá xây dựng, 35 điểm mỏ cát xây dựng, 15 điểm mỏ sét gạch, ngói và 45 điểm mỏ đất san lấp.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tích hợp các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Trong thời gian chờ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh cập nhật, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 để triển khai thực hiện.

Đồng thời công bố quy hoạch điều chỉnh, bổ sung đến các sở, ngành, địa phương liên quan để phối hợp quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, sử dụng công nghệ tiên tiến để thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực xung quanh và các công trình liền kề. Khai thác sử dụng khoáng sản tiết kiệm, hợp lý, chống thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.