Lâm Đồng đôn đốc rà soát phân loại rừng

Sở NN&PTNT Lâm Đồng vừa có văn bản gửi huyện Lạc Dương và Đức Trọng khẩn trương hoàn thiện báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh bản đồ, số liệu phân loại rừng, phân định ranh giới các loại rừng.Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại rừng phân định ranh giới các loại rừng trên địa bàn tỉnh, ngày 19/5, Sở NN&PTNT đã ban hành văn bản về việc khẩn trương hoàn thiện báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh bản đồ, số liệu phân loại rừng, phân định ranh giới các loại rừng.

Trong nội dung văn bản, Sở đã đề nghị UBND các huyện Lạc Dương, Đức Trọng khẩn trương thống nhất số liệu phân loại rừng, phân định ranh giới các loại rừng trên địa bàn về Sở trước ngày 22/5. Tuy nhiên, đến ngày 30/5, Sở NN&PTNT vẫn chưa nhận được số liệu thống nhất của UBND huyện Lạc Dương và Đức Trọng.

Do đó, Sở đề nghị UBND các huyện Lạc Dương và Đức Trọng khẩn trương thực hiện các nội dung trên và gửi về Sở trước ngày 1/6; đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả rà soát phân loại rừng trên địa bàn các địa phương.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh; Sở NN&PTNT đã cử 4 tổ công tác xuống địa phương hướng dẫn, làm việc trực tiếp với Tổ công tác rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng của các địa phương.

Để công tác rà soát quy hoạch 3 loại rừng đúng theo hệ thống bản đồ đã được Bộ TN&MT thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phù hợp với thực tiễn tại địa phương, các cơ quan chức năng đã thống nhất kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh lại tiêu chí rà soát quy hoạch 3 loại rừng.

Cụ thể, tiêu chí đưa vào quy hoạch 3 loại rừng gồm diện tích hiện trạng thực tế đang có rừng tự nhiên, rừng trồng vốn ngân sách Nhà nước; diện tích manh mún, nhỏ lẻ (dưới 01 ha) nằm xen kẽ trong rừng; diện tích có độ dốc lớn, không thích hợp trong sản xuất nông nghiệp; diện tích đất vi phạm có tính chất hình sự, các vụ việc đang xử lý; diện tích phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp sau ngày 01/01/2019 (thời điểm Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành).

Tiêu chí đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng là diện tích đã canh tác nông nghiệp ổn định trước năm 2019 nhưng bản đồ hiện trạng kiểm kê đất đai năm 2019 cập nhật còn thiếu; những diện tích đất đã được cấp có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất, rừng sang các mục đích khác không phải lâm nghiệp và diện tích đã được cấp sổ đỏ hợp pháp.