Ban Kinh tế TW: Các địa phương phải bảo vệ toàn bộ rừng hiện có

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu các địa phương bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có, bảo đảm thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 theo cam kết quốc tế tại COP26.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Chỉ thị 13-CT/TW Trần Tuấn Anh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 20/4, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh uỷ Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khu vực Bắc Trung Bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Chỉ thị 13-CT/TW Trần Tuấn Anh nêu rõ khu vực Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh, dân số trên 11,09 triệu người với diện tích hơn 51,4 nghìn km2, chiếm 15,5% diện tích cả nước, trong đó có trên 3,1 triệu ha đất có rừng với độ che phủ 57,4% (chiếm hơn 21,2% diện tích rừng cả nước). Đây là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Trong 5 năm qua, các địa phương trong khu vực đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, diện tích rừng trồng tăng nhanh đồng thời diện tích rừng tự nhiên, hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học được bảo vệ khá tốt, độ che phủ rừng cao nhất so với các vùng trên cả nước, tăng 0,9% so với trước khi có Chỉ thị 13.

Đặc biệt, Bắc Trung Bộ là khu vực đầu tiên trong cả nước được Chính phủ cho triển khai thí điểm chuyển nhượng tín chỉ các-bon theo Nghị định 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022. Trên cơ sở đó, các địa phương trong vùng đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng chỉ ra những hạn chế, vướng mắc mà các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ cần tiếp tục khắc phục.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 20/4. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo ông Trần Tuấn Anh, các địa phương cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh và tình trạng di dân tự do.

Bên cạnh đó, các tỉnh phải có cơ chế, chính sách đủ mạnh để phát triển kinh tế rừng; các giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, phát triển bền vững dịch vụ môi trường rừng; khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách cho thị trường tín chỉ các-bon ở Việt Nam.

Các địa phương quán triệt bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có, đặc biệt là các diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, bảo đảm thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 theo cam kết quốc tế tại COP26 về biến đổi khí hậu. Để làm được điều này cần hướng tới ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ mới trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Mặt khác, địa phương cần có chính sách an sinh, tạo việc làm bền vững cho người dân khu vực có rừng và hợp tác, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Tại hội nghị, các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ đã trình bày Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW đánh giá về những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của các địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị 13 và đề xuất quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Theo đó, các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày các báo cáo chuyên đề về thực trạng và giải pháp phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu lâm sản, một số khuyến nghị đối với khu vực Bắc Trung Bộ; Hoàn thiện cơ chế, chính sách cho thị trường tín chỉ các-bon rừng; Thực trạng, tiềm năng và giải pháp phát triển kinh tế dưới tán rừng- kinh nghiệm tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Sau khi lắng nghe hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trần Tuấn Anh đề nghị Ban tổ chức hội nghị tổng hợp, chắt lọc, rà soát, tiếp thu tối đa những nội dung được trình bày và ý kiến thảo luận phục vụ công tác sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13. Đây cũng là cơ sở thông tin đóng góp vào quá trình thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Bắc Trung Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.