Tăng cường kiểm tra, xử lý mua, bán trái phép động vật hoang dã

Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm mua, bán trái phép động vật hoang dã tại Chợ nông sản – Trạm dừng chân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Chợ nông sản huyện Thạnh Hóa

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua tập trung tuyên truyền, kiểm tra việc mua,  bán trái phép động vật hoang dã tại Chợ nông sản – Trạm dừng chân Thạnh Hóa, thời gian qua, đã giảm đáng kể cả về số vụ vi phạm và số hộ mua bán (từ 36 hộ năm 2019 xuống còn 21 hộ năm 2023).

Hầu hết các loài động vật hoang dã mua, bán tại chợ nông sản đều có nguồn gốc hợp pháp từ gây nuôi (rắn hổ mang thường, rắn hổ hành, rắn ráo trâu, rùa núi vàng, rùa đất,…). Tuy nhiên, vẫn còn một số ít hộ kinh doanh còn lén lút mua bán các loài động vật hoang dã thông thường và quý hiếm không có nguồn gốc hợp pháp, nhất là các loài chim, cò.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thanh Truyền, từ năm 2020 đến nay, lực lượng kiểm lâm phối hợp các ngành chức năng tiến hành 240 lượt kiểm tra tại Chợ nông sản – Trạm dừng chân huyện Thạnh Hóa. Qua đó, phát hiện và xử lý 28 vụ vi phạm, phạt tiền 125 triệu đồng, tịch thu hơn 176 kg động vật rừng các loại (hơn 1.039 con các loài), xử lý thả về môi trường tự nhiên và các khu bảo tồn.

Thời gian qua, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; các ngành, các cấp đã tăng cường triển khai thực hiện công tác quản lý về mua bán động vật hoang dã. Trong đó, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và thường xuyên kiểm tra, xử lý việc mua bán các loài động vật hoang dã trái phép tại huyện Thạnh Hóa và thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Kiểm lâm phối hợp với phòng chuyên môn của UBND các huyện tuyên truyền các quy định của nhà nước về quản lý động vật hoang dã với nhiều hình thức như trực tiếp đến các hộ mua bán, loa phóng thanh, tờ bướm, tờ rơi, pano, áp phích, bảng tuyên truyền, ký cam kết không mua bán các loài động vật hoang dã trái phép,…

Cũng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông báo số 701/TB-UBND ngày 09/3/2022 và nội dung cuộc họp ngày 09/3/2022 của UBND huyện Thạnh Hóa (Thông báo số 1187/TB-UBND ngày 10/3/2022), các sở, ngành và UBND huyện Thạnh Hóa đều thống nhất đề xuất chủ đầu tư điều chỉnh mục tiêu dự án từ Trạm dừng chân, siêu thị, nhà hàng, showroom, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, giới thiệu và bán hàng hóa thành Trạm dừng chân, siêu thị, nhà hàng, showroom, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, giới thiệu và bán hàng hóa (trừ các loại hàng hóa là động vật sống và sản phẩm động vật tươi sống).