Đắk Lắk quy hoạch cấp nước, vệ sinh môi trường nông thôn

Đến 2015, các nhà trẻ, trường học, trạm xá, chợ, trụ sở xã và các công trình công cộng khác ở nông thôn có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. (Ảnh: buôn Blếch, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo. Nguồn: Đắk Lắk online).

ThienNhien.Net – Tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt dự án rà soát, lập quy hoạch tổng thể cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Theo đó, dự án đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 100% số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh với mức bảo đảm 80 – 90 lít/người/ngày đêm.

Dự án này được chia làm 2 giai đoạn với tổng số vốn hơn 5.900 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2011 – 2015, đầu tư để nâng cấp và kết nối, hoàn thiện 47 công trình cấp nước tập trung hiện có, cải tạo 47.900 công trình cấp nước phân tán, xây dựng mới 142 công trình cấp nước tập trung. Sang giai đoạn 2016 – 2020, sẽ xây dựng mới 42 công trình cấp nước tập trung, 4.277 công trình cấp nước phân tán.

Về vệ sinh môi trường nông thôn, kế hoạch sẽ xây dựng mới 77.033 nhà tiêu  23.079 chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, 12.820 hầm biogas và cũng đầu tư 171,97 tỷ đồng xây dựng mới các bãi chôn lấp, điểm trung chuyển chất thải rắn.

Được biết, theo đánh giá của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường tỉnh Đắk Lắk, đến hết năm 2010, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh mới đạt 71,2% (kế hoạch 75%), tỷ lệ hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh chiếm 45,5% (KH 47%)…

Vì vậy, riêng trong năm 2011, tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh lên 75%.

Toàn tỉnh cũng đã xây dựng được 71 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, với công suất thiết kế mỗi công trình có thể cấp nước cho từ 120 hộ đến 3.800 hộ dân và hàng chục ngàn công trình cấp nước nhỏ lẻ khác ở vùng nông thôn.

Theo Chinhphu.vn, 21/03/2011