Đồng Nai: Thả nhiều loài động vật hoang dã về với rừng tự nhiên

Nhiều loài động vật hoang dã như trăn đất, rắn sọc dưa, cu li và  kỳ đà vân quý hiếm đã được thả về rừng tự nhiên.

Ngày 31/7, Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên huyện Trảng Bom – Thống Nhất và Công an kinh tế huyện Thống Nhất (Đồng Nai) thả một số cá thể động vật hoang dã vào rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Bốn cá thể kỳ đà vân được thả về rừng.

Theo đó, đoàn đã thả về rừng, gồm: 2 cá thể trăn đất nặng 25 kg (Python molurus), 2 cá thể rắn sọc dưa nặng 0,3 kg (Coelognathus radiata), 1 cá thể cu li nhỏ nặng 0,1 kg (Nycticebus pygmaeus) và 4 cá thể kỳ đà vân nặng 3,5 kg (Varanus bengalensis).

Địa điểm thả tại tiểu khu 138, thuộc rừng Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Tất cả các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm trên được người dân tự nguyện giao nộp để cơ quan chức năng thả chúng về với tự nhiên trong tình trạng sức khỏe rất tốt, có thể tự kiếm ăn và tồn tại trong điều kiện tự nhiên lâu dài.

Cá thể cu li quý hiếm được về với tự nhiên.

Trước đó, ngày 26/7, cũng tại tiểu khu 168, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai phối hợp với Hạt kiểm lâm liên huyện Long Thành – Cẩm Mỹ (Đồng Nai) thả 7 cá thể rắn hổ ngựa (mỗi con nặng bình quân 1,57kg) về với rừng.