Bình Định: Công ty CP Khoáng sản Miền Trung để lại khối tài sản rỉ sét và các khoản nợ thuế

Được UBND tỉnh Bình Định cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nhưng Công ty CP Khoáng sản Miền Trung không hoạt động khai thác. Nhà máy chế biến quặng sắt laterite tại CCN Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn đầu tư 286,43 tỷ đồng đắp chiếu đang biến thành đống phế liệu. UBND tỉnh Bình Định chủ trương thu hồi Giấy phép đã cấp cho công ty và giao Sở TN&MT kiểm tra việc sử dụng đất đối với dự án Nhà máy chế biến quặng sắt laterit.

Công ty CP Khoáng sản Miền Trung đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến quặng sắt laterite tại CCN Hoài Đức, thôn Diễn Khánh, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 06/8/2009, UBND tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Khoáng sản Miền Trung đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến quặng sắt laterite tại CCN Hoài Đức, thôn Diễn Khánh, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn. Nhà máy chế biến quặng sắt có vốn đầu tư giai đoạn 1 trên 286 tỷ đồng, công suất đạt 400 ngàn tấn sản phẩm/năm và giai đoạn 2 có vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, nâng công suất lên 01 triệu tấn sản phẩm/năm. Đây là một trong những nhà máy chế biến tinh quặng sắt có quy mô lớn của cả nước, cũng là một trong những dự án được cấp phép đầu tư nhanh nhất tại tỉnh Bình Định.

Khối tài sản đầu tư nhà máy 286,43 tỷ đồng đắp chiếu đang biến thành đống phế liệu.

Ngày 14/8/2009, Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Trung đã khởi công xây dựng Nhà máy chế biến quặng sắt đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo kế hoạch, quý 2 năm 2010, nhà máy sẽ xây dựng hoàn thành giai đoạn 1, giải quyết việc làm cho khoảng 400 lao động, nộp ngân sách nhà nước khoảng 50 tỷ đồng và giữa năm 2011 sẽ hoàn thành giai đoạn 2, nâng tổng số lao động lên khoảng 1.000 người và nộp ngân sách trên 100 tỷ đồng/năm.

Viễn cảnh tương lai về Nhà máy chế biến quặng sắt laterite là thế, nhưng thực tế 10 năm nay, Công ty CP Khoáng sản Miền Trung chưa hoạt động nhà máy. Sau 10 năm đắp chiếu, nay nó đang dần biến thành đóng sắt phế liệu hoen rỉ và 18,5ha đất trống bỏ hoang lãng phí, người lao động địa phương không có việc làm, bởi chủ doanh nghiệp lặn tăm, khối tài sản nhà máy đang bị ngân hàng thu hồi giải quyết các khoản nợ.

Những phế liệu nằm ngổn ngang trong khuôn viên nhà máy.

Theo Báo cáo của Sở TN&MT Bình Định, Công ty CP Khoáng sản Miền Trung được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản số 04 ngày 12/01/2010 để khai thác khoảng sản laterite tại 7 điểm mỏ trên địa bàn xã Hoài Thanh, Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn với tổng diện tích 39,21ha, thời gian cấp phép khai thác 15 năm. Kể từ khi được cấp phép đến nay, công ty không đăng ký hoạt động khai thác cho cơ quan nhà nước, chưa xây dựng cơ bản mỏ, chưa khai thác tại các điểm mỏ. Công ty không báo cáo tình hình hoạt động khai thác khoáng sản kể từ khi được cấp phép đến nay.

Khu điều hành nhà máy đóng cửa không có cán bộ, nhân viên.

UBND tỉnh Bình Định cấp phép khai thác khoáng sản số 03 ngày 12/01/2010 cho Công ty CP Khoáng sản Miền Trung để khai thác khoáng sản laterite tại xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn với diện tích 6,0ha, thời hạn 5 năm. Công ty đã khai thác được 1,7ha/6,0 được cấp phép, khối lượng khai thác khoảng 65.966 tấn quặng nguyên khai. Phần diện tích còn lại 4,3ha công ty được gia hạn, bốc tầng phủ, mở đường vận chuyển lên khu vực mỏ với diện tích khoảng 01ha. Tuy nhiên, công ty không tiếp tục khai thác và không báo cáo tình hình hoạt động khai thác khoáng sản.

Công ty CP Khoáng sản Miền Trung được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản số 77, ngày 19/11/2008 khai thác khoáng sản laterite tại xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn với diện tích 9,1ha, thời gian 3 năm. Khu vực này, UBND tỉnh cho phép đóng cửa mỏ và giao cho địa phương quản lý.

Khu nhà để xe cỏ mọc um tùm, hoang tàn.

Đối với nghĩa vụ tài chính, theo Cục Thuế tỉnh Bình Định thì tính đến ngày 03/10/2018, Công ty CP Khoáng sản Miền Trung còn nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp 70.538.773 đồng, trong đó nợ tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Hoài Nhơn là 67.266.073 đồng. Tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản phải nộp 1.140.571.911 đồng, cộng tiền nợ 669.067.435 đồng.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 10/10/2018, Công ty không hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ, không hoạt động Nhà máy chế biến quặng sắt laterite, không có cán bộ, nhân viên làm việc với Tổ công tác.

Hiện tại, một doanh nghiệp khác thuê mặt bằng Công ty CP Khoáng sản Miền Trung làm trạm trộn bê tông.

Trên cơ sở tờ trình của Sở TN&MT, UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản số 03 và gia hạn; thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản số 04 đã cấp cho Công ty CP Khoáng sản Miền Trung. Giao Sở TN&MT kiểm tra việc sử dụng đất đối với dự án Nhà máy chế biến quặng sắt laterite tại CCN Hoài Đức. Giao Cục Thuế tỉnh có biện pháp thu hồi các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp đối với Công ty CP Khoáng sản Miền Trung theo quy định.

Hiện nay, khối tài sản Nhà máy chế biến quặng sắt laterite tại CCN Hoài Đức đang bị ngân hàng thu hồi giải quyết các khoản nợ của công ty, thì liệu UBND tỉnh Bình Định có thu hồi được các khoản nợ trên trong khi chủ doanh nghiệp “bỏ của chạy lấy người” để lại đống tài sản rỉ sét nằm trơ trọi giữa trời trên khu đất bị lãng phí nhiều năm nay và nhiều hệ lụy phát sinh từ các điểm mỏ khai thác quặng sắt laterite. Nếu không thu hồi được thì ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này?