Lâm Đồng có 89 cơ sở nuôi động vật hoang dã quý, hiếm

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 89 cơ sở nuôi động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm đã đăng ký và cấp mã số theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐCP ngày 22/01/2018 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021) với 2.331 cá thế; 12 loài gồm: cầy vòi hương, cầy vòi mốc, cheo cheo, khỉ vàng, nai, rắn hổ mang, rắn ráo trâu, rùa cựa châu Phi, rùa đất lớn, rùa răng, trăn đất, trăn gấm.

Ngoài động vật, hiện trên địa bàn tỉnh còn có 4 cơ sở trồng cây nhân tạo thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm đã đăng ký và cấp mã số theo quy định; loài nuôi trồng chủ yếu là lan hồ điệp lai.