Ngân hàng thế giới đề xuất lộ trình hạn chế và xử lý ô nhiễm nhựa dùng một lần ở Việt Nam