Thủ phạm làm nước Suối Chợ nổi bọt trắng bất thường tại Bình Dương

Sở TN&MT Bình Dương đã xác định Nhà máy Lix là thủ phạm gây nên tình trạng nổi bọt trắng bất thường trên Suối Chợ.