Thả 17 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ngày 1.8, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) cho biết, vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Một cá thể khỉ quý hiếm được thả, hòa nhập vào môi trường tự nhiên. Ảnh: PNKB

17 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch, gồm: 2 cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus); 1 cầy vòi mốc (Paguma larvata); 3 khỉ vàng (Macaca mulatta); 1 khỉ cộc (Macaca arctoides); 3 khỉ đuôi lợn (Macaca leonina); 3 rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons); 3 rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti); 1 rùa sa nhân (Cuora mouhotii).

Theo Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật, đây là những loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB,  IIB theo quy định của Chính phủ và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Theo đánh giá chung, ngay sau khi được thả về môi trường tự nhiên, các cá thể động vật trên đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Được biết, đây là các cá thể động vật được người dân giao nộp hoặc được các cơ quan chức năng phát hiện rồi bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật nuôi dưỡng, phục hồi các tập tính trước khi thả về môi trường tự nhiên.