Hướng dẫn thủ tục gây nuôi động vật, thực vật rừng

Gây nuôi thương mại động vật hoang dã (ĐVHD) khá phổ biến tại nhiều địa phương của cả nước, trong đó có Quảng Nam. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ, thủ tục đăng ký gây nuôi chưa được phổ biến sâu rộng nên nhiều người dân có kế hoạch gây nuôi nhưng chưa tiếp cận đầy đủ các quy định pháp lý. Căn cứ vào các quy định hiện hành và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES), Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam hướng dẫn thủ tục đăng ký gây nuôi dưới đây:

 

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ

Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ