Học bổng sau đại học tại Nhật Bản năm 2014

Chỉnh phủ Nhật Bản hiện đang cấp 80 học bổng sau đại học năm 2014 dành cho các ứng viên Việt Nam.

Ứng viên được tiếp nhận theo chương trình học bổng này sẽ được Chính phủ Nhật Bản cấp vé máy bay một lượt đi và về, sinh hoạt phí, học phí cho năm học dự bị và toàn bộ thời gian học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ nếu vượt qua được kỳ thi tuyển đầu vào sau đại học của Nhật Bản.

Hồ sơ mềm gửi tới địa chỉ: https://tuyensinh.vied.vn/.

Hồ sơ cứng nộp tới địa chỉ: Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài, 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17/05/2013.

Thông tin chi tiết về học bổng xem tại đây.