Save the Children tuyển 3 vị trí

Tổ chức Save the Children cần tuyển 03 vị trí, làm việc tại Hà Nội

Thực tập sinh truyền thông: Hạn nộp hồ sơ 11/04/2022

Trợ lý chương trình tài trợ: Hạn nộp hồ sơ 08/04/2022

Trợ lý tài chính: Hạn nộp hồ sơ 08/04/2022