Kích thước và tỉ lệ não so với cơ thể là yếu tố quyết định trí thông minh của chim

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã tìm ra bằng chứng cho thấy cả tổng kích thước não bộ và kích thước não bộ so với cơ thể đều là những yếu tố quyết định trí thông minh ở động vật.

Nghiên cứu trước đây và một số bằng chứng khác đã gợi ý rằng kích thước não đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định mức độ thông minh của một sinh vật. Ví dụ như con người và các loài linh trưởng khác đều có bộ não rất lớn. Nhưng một số loài động vật có bộ não rất nhỏ cũng đã được chứng minh là rất thông minh, điển hình như quạ và vẹt. Chúng có khả năng thực hiện những thao tác mà chỉ con người mới có thể thực hiện được. Vì những trường hợp ngoại lệ như vậy, các nhà khoa học đã không thể xác định chính xác yếu tố quyết định mức độ trí thông minh khác nhau giữa các loài động vật.

Trong nỗ lực mới này, các nhà nghiên cứu đã xem xét liệu các nhà nghiên cứu khác có thể tìm thấy manh mối nào để giải thích cho vấn đề này hay không. Họ đã xem xét nghiên cứu được thực hiện trên 111 loài chim (không bao gồm cú vì chúng quá khó nghiên cứu trong tự nhiên).

Nghiên cứu đã kiểm tra và đo lường cả kích thước não và các vùng não như vỏ đại não. Khi thực hiện các phân tích, họ tập trung vào ba đặc điểm chính. Đầu tiên là liệu trí thông minh có tương quan với các bộ phận cụ thể của não, chẳng hạn như vỏ đại não không. Phương pháp thứ hai liên quan đến việc xem xét sự khác biệt về số lượng tế bào thần kinh trong các vùng não để xem mật độ tế bào thần kinh. Và thứ ba liên quan đến việc xem xét lịch sử phát triển của não ở những loài được xác định là đạt được mức độ thông minh đáng kể.

Ảnh: Pixabay

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện bằng chứng cho thấy cả kích thước não và tỷ lệ kích thước não so với cơ thể đều đóng vai trò quan trọng trong quyết định mức độ thông minh ở loài. Họ cũng phát hiện ra rằng vỏ đại não dường như là phần quan trọng nhất của não chim liên quan đến trí thông minh, tiểu não là khu vực quan trọng thứ hai.

Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng về sự phát triển liên tục tế bào thần kinh đối với một số loài khi trưởng thành. Họ kết luận rằng kích thước não hay tỷ lệ não so với cơ thể có mức độ quan trọng khác nhau trong việc quyết định trí thông minh của động vật, tùy theo các loài khác nhau.

Thùy Dung (Theo Phys)

Nguồn: https://phys.org/news/2022-07-published-brain-size-brain-to-body-ratio.html

Nguồn: