PCCN tuyển Thực tình nguyện viên

Tổ chức Kết nối Bệnh nhân Trung tâm (PCCN) cần tuyển Tình nguyện viên.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 22/6/2022