CONEMUND tuyển Cán bộ tài chính

Tổ chức CONEMUND Tây Ban Nha tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ tài chính.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: conemund@conemund.orgines.ramos@conemund.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 24/09/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.