Chương trình ACE tuyển Quản lý

Chương trình Anh-Chị-Em (ACE) đang tuyển 01 Quản lý, làm việc tại Điện Biên.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email Luong.tuan@entrepreneursdumonde.orgCarole.sulski@entrepreneursdumonde.org
Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2016
Thông tin chi tiết xem tại đây.