Cứu hộ thành công cá thể khỉ mặt đỏ

Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn (Hòa Bình) phối hợp Hạt Kiểm lâm Cúc Phương tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ từ người dân và chuyển giao cho Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) được gia đình ông Bùi Văn Nất giao cho Hạt Kiểm Lâm huyện Lạc Sơn (Hòa Bình).

Ngày 9/6, Trung tâm cứu hộ đã tiếp nhận 1 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) thuộc nhóm IIB theo nghị định 84/2021/NĐ-CP từ gia đình ông Bùi Văn Nất (Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Ngay sau đó, Hạt Kiểm Lâm huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) phối hợp Hạt Kiểm lâm Cúc Phương chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương tiếp nhận.

Hạt Kiểm Lâm huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) phối hợp Hạt Kiểm lâm Cúc Phương chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Đây là lần thứ 3 Hạt Kiểm huyện Lạc Sơn chuyển giao động vật hoang dã cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Nguồn: