WVV tuyển Cán bộ truyền thông

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) cần tuyển Cán bộ truyền thông, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/5/2022