Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong kế hoạch phát triển các ngành kinh tế

Đây là nội dung nêu trong Công văn số 3315/STNMT-CCBVMT ngày 17-5 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Du lịch, Văn hóa và Thể thao; UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch các ngành kinh tế có tác động nhiều đến đa dạng sinh học, như: Nông, lâm, ngư nghiệp, du lịch, giao thông, phát triển năng lượng tái tạo; quản lý và sử dụng tài nguyên đất, nhất là các khu vực bảo tồn cần được ưu tiên trong các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, các ngành tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học theo quy định; đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, khai thác các loài hoang dã di cư; kiểm soát các tác động tới đa dạng sinh học như hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước, phương thức canh tác, khai thác kém bền vững, sinh vật ngoại lai xâm hại và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường…

Song song thực hiện các nội dung trên, các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng chương trình hành động có định hướng và phù hợp trong bối cảnh đang diễn ra thập kỷ phục hồi hệ sinh thái của Liên hợp quốc, trong đó, phát triển một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gìn giữ các tri thức truyền thống, các giống cây trồng, vật nuôi bản địa theo khuyến nghị và hướng dẫn của Ban Thư ký Công ước Đa dạng sinh học…