Việt Nam sẽ tham dự MOP 6 và COP 11

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý cử đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị các bên tham gia Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học lần thứ 6 (MOP 6) và Hội nghị Các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học lần thứ 11 (COP11).

Ảnh minh họa (Ảnh: WWF)

Cụ thể, Việt Nam sẽ tham dự MOP 6 từ ngày 1 – 5/10/2012 và COP 11 từ ngày 8-19/10/2012 tại Hyderabad, Ấn Độ.

Được biết, Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học được thông qua ngày 29/1/2000 tại Montreal, Canada. Nghị định thư tập trung chủ yếu vào vấn đề an toàn trong vận chuyển xuyên biên giới các sinh vật đã biến đổi gen.

Nghị định thư này ra đời đã tạo điều kiện thuận lợi để Công nghệ sinh học có thể mang lại những lợi ích tối đa, đồng thời cũng gia tăng kiểm soát nhằm làm giảm bớt các nguy cơ tiềm ẩn của nó đối với môi trường và sức khoẻ con người.

Là thành viên của Nghị định thư Cartagena từ năm 2004, bên cạnh việc tạo các điều kiện thuận lợi để phát triển và ứng dụng tối đa những lợi ích của Công nghệ sinh học, trong đó có Công nghệ sinh học hiện đại nhằm mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống và sức khoẻ của con người, Việt Nam cũng chú trọng đến việc kiểm soát và hạn chế những nguy cơ, rủi ro tiểm ẩn do công nghệ sinh học hiện đại mang lại, nhằm bảo đảm an toàn sinh học cho sức khoẻ con người, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Việc Nam cũng là nước thành viên chính thức của Công ước về Đa dạng sinh học từ năm 1994. Việt Nam được công nhận là một nước có tính đa dạng sinh học cao trên thế giới và là một trong các quốc gia được ưu tiên cho bảo tồn toàn cầu.