VIOD Tuyển 02 vị trí

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tuyển 02 vị trí,  làm việc tại Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.

Quản lý văn phòng. Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/05/2022

Quản lý đào tạo. Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/05/2022