WWF tuyển 02 vị trí

Tổ chức WWF cần tuyển 02 vị trí:

Cán bộ dự án cho Chương trình Đô thị giảm nhựa (Plastic Smart Cities), làm việc tại Huế. Hạn cuối nộp hồ sơ: 04/05/2022

Thực tập sinh xây dựng chỉ số đa dạng sinh học (BMI), làm việc tại Hà Nội. Hạn cuối nộp hồ sơ: 05/05/2022