IOM tuyển Thư ký

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cần tuyển Thư ký y tế, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ theo mẫu tới địa chỉ email: hanoi@iom.int

Hạn chót nộp hồ sơ: 01/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây