AEA tuyển Tư vấn

Tổ chức Aide et Action (AEA) cần tìm Tư vấn đánh giá cuối kỳ cho dự án về giáo dục.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tới hr.sea@aide-et-action.org và ines.provoost@aide-et-action.org

Hạn ứng tuyển: 10/11/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.