Thái Nguyên đóng cửa mỏ đất khai thác “bát nháo”

Ngày 16/3, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình (Thái Nguyên) Nguyễn Thị Loan cho biết, sau khi Báo Nhân Dân đăng bài “Bát nháo khai thác mỏ đất ở Thái Nguyên”, lãnh đạo huyện Phú Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên đã chỉ đạo ngăn chặn khai thác trái phép, yêu cầu đóng cửa, phục hồi môi trường mỏ đất Núi Lầm và Núi Hiếu.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên yêu cầu đóng cửa, phục hồi mỏ đất Núi Lầm và Núi Hiếu.

Ngày 12/3, Báo Nhân Dân đăng bài “Bát nháo khai thác mỏ đất ở Thái Nguyên”, phản ánh mặc dù nhiều diện tích chưa được chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất, đặc biệt là đã hết hạn được cấp phép khai thác mỏ đất Núi Lầm và Núi Hiếu, nhưng Công ty cổ phần Leadertec Việt Nam vẫn ngang nhiên khai thác mỏ đất này với quy mô lớn để vận chuyển đi bán.

Sau khi được phản ánh, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình Nguyễn Thị Loan đã chỉ đạo Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Điềm Thụy tiến hành kiểm tra, yêu cầu Công ty Cổ phần Leadertec Việt Nam dừng ngay các hoạt động khai thác mỏ đất Núi Lầm và Núi Hiếu. Đồng thời, giao các cơ quan này thường xuyên kiểm tra, giám sát mỏ đất, nếu phát hiện hành vi khai thác sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chiều 14/3, tại trụ sở UBND xã Điềm Thụy, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị chức năng, ban hành thông báo đóng cửa mỏ, hoàn thổ, phục hồi môi trường mỏ Núi Lầm và Núi Hiếu. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên yêu cầu Công ty cổ phần Leadertec Việt Nam chấm dứt mọi hoạt động khai thác, lập đề án đóng cửa, hoàn thổ, phục hồi môi trường đối với mỏ đất này.