Kon Tum: Trên 285 tỷ đồng để trồng rừng giai đoạn 2022-2025

Để đạt được kế hoạch trồng thêm 15.000 ha rừng, tỉnh Kon Tum dự kiến nhu cầu vốn thực hiện giai đoạn 2022-2025 hết khoảng hơn 285 tỷ đồng.

Ngày 23/2, UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành kế hoạch trồng rừng giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, đến năm 2025, tỉnh Kon Tum phấn đấu trồng thêm được 15.000 ha rừng, nâng độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh lên 64%. Tổng diện tích thực hiện kế hoạch trồng rừng của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025 là hơn 13.800 ha. Trong đó, năm 2022 sẽ trồng mới 4.500 ha, từ giai đoạn 2023-2025 sẽ trồng mới hơn 9.300 ha rừng.

Để đạt được kế hoạch đề ra, tỉnh Kon Tum dự kiến nhu cầu vốn thực hiện giai đoạn 2022-2025 là hơn 285 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2022, nhu cầu vốn trồng rừng là trên 92,6 tỷ đồng. Trong đó, UBND các huyện, thành phố hỗ trợ người dân trồng rừng trên 40,8 tỷ đồng, các đơn vị chủ rừng trồng rừng trên 51,7 tỷ đồng.

Từ giai đoạn 2023-2025 nhu cầu vốn trồng rừng trên 192,6 tỷ đồng. Để thực hiện kế hoạch trên, UBND tỉnh Kon Tum giao Sở NN-PTNT là cơ quan đầu mối kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch trồng rừng; Chỉ đạo quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng theo quy định.

Ngoài ra, Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành giá cây giống phục vụ cho trồng rừng hằng năm để các đơn vị thực hiện.